Bewoner aan het puzzelen

Kwaliteit

Iedere bewoner en zijn of
haar vertegenwoordiger die te maken
heeft met de Wet zorg en dwang
(vrijheidsbeperking), heeft recht op
bijstand door een onafhankelijke
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.
Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon
Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij Dennenhorst, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners geen onvrijwillige zorg geven. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de bewoner het zelf niet mee eens is. 

Heeft u een vraag of klacht over zorg die onvrijwillige gegeven wordt, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd. 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Zij luisteren naar uw verhaal
  • Zij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Zij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wet zorg en dwang
  • Zij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Zij kunnen u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Angelina Awondatu

Tel. 06-40872650

a.awondatu@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties van Dennenhorst met enige regelmaat bezoeken. 

Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem 

088 – 678 1000

info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Voor meer informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon kunt u mailen naar stefan@dennenhorst.nl of simonevrolijks@dennenhorst.nl of de onderstaande PDF bestanden raadplegen.

AVG-beleid

Kwaliteitsplan-2020

kwaliteitsverslag-2019

Privacyverklaring-bewoners

Privacyverklaring-Medewerkers

Dennenhorst locatie

We zien altijd ruimte voor verbetering.
Hoe we uit de test komen.

Onze dienstverlening wordt beoordeeld met een

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Meer over onze zorgverlening